DeMooiRooiKrant on Twitter

 In Uncategorized

Wie herinnert zich de kerktorens van Meierwijstad niet? Marc Tooten en Charles van den Broek bedachten dit project en voerden het samen uit; de 13 torens van de 13 kernen van Meier(w)ijstad.

Charles wist vooraf dat de torens een nieuwe bestemming moesten krijgen na Meierwijstad en voerde ze uit in …

Meer

DeMooiRooiKrant on Twitter

“Alle kerktorens op een rij – https://t.co/t40ayKo56v

Source

Recent Posts
Showing 3 comments

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt